Aller au contenu principal

EMAT op het snijvlak van technologie

EMAT op het snijvlak van technologie

In het kader van haar traditionele activiteiten, wenst EMAT (gespecialiseerde bedrijf in het afdichten en beschermen van oppervlakten) systematisch in de voorhoede van de vooruitgang te blijven.
Deze proactiviteit heeft aan EMAT de capaciteit gegeven belangrijke en toonaangevende werven te verwezenlijken. Dit is enkel en alleen mogelijk door de productietijden drastisch naar beneden te brengen en maatregelen te nemen om de hinder veroorzaakt door de werven fors te beperken.
Dit wordt mogelijk  dankzij het gebruik van een nieuwe werkwijze ontwikkeld door de firma Kemper System:  Kemperol  ®
 De “ Parnasse terrassen” in het centrum van Rouen zijn een mooi voorbeeld van het toepassen van deze nieuwe technologie. Door het gebruik van Kemperol  ®  kon EMAT circa 150 omwentelingen van vrachtwagens besparen tov de traditionele werkwijze.

Le certificat de la NORME CEDEC DE QUALITÉ MANAGÉRIALE certifie toutes les entreprises qui intègrent dans leurs processus les stratégies, l’organisation et les systèmes de gestion définis dans la METHODOLOGIE UTILISÉE PAR CEDEC et mis en place par nos Conseils. Ce certificat atteste que l’Entreprise suit des lignes directrices professionnelles, modernes, pratiques et efficaces orientées vers l'Excellence et les objectifs de l’Entreprise et de l'Entrepreneur. Plusieurs de nos clients utilisent déjà ce label dans leurs communications commerciales et leur image corporative.