Aller au contenu principal

Micro-smedt BVBA

Micro-smedt BVBA

Evaluatie van de begeleiding door CEDEC (7/1 tot 18/3/2016 door de Heer Stéphane Vandeputte).
De begeleiding heeft tot zeer bevredigende resultaten geleid in het kader van de uitwerking van een plan van aanpak in de toekomstige werking van Micro-Smedt te verzekeren.
Dit kan opgesplitst worden in volgende punten:
1. Een grondige uitwerking van de noodzakelijke ondersteuning van de bedrijfsmanager door goed uitgewerkte functiebeschrijvingen en opstelling van een zeer gedetailleerd organigram.
De functiebeschrijvingen werden voor ieder personeelslid duidelijk afgesproken en omlijnd.
2. Vastleggen van de communicatielijnen om deze structurele aanpassingen te bestendigen, ondersteund door evaluatie criteria.
3. Vastleggen van KPI’s die de mogelijkheid bieden om de bedrijfswerking goed op te volgen. Dit is zeer vlot verlopen.
4. Opstelling van duidelijke en toepasbare formulieren om de werking en kwaliteitsborging te verzekeren.
5. Verzekeren van motivatie om een duidelijke verbetering te bekomen van orde in de burelen en bedrijfsrefter.
6. Door uitvoerige gedachtenwisselingen zijn we ook gekomen tot een verduidelijking van het inzicht in de eigen bedrijfsvisie en bedrijfscultuur (via SWOT analyse en opstellen van bedrijfsslogan).
Zeer positief was hierbij ook de flexibiliteit van de begeleider om het programma bij te sturen om de bedrijfseigenheid te bewaren (toepassing van “Doen het niet-doen”).

Le certificat de la NORME CEDEC DE QUALITÉ MANAGÉRIALE certifie toutes les entreprises qui intègrent dans leurs processus les stratégies, l’organisation et les systèmes de gestion définis dans le MANAGEMENT STRATÉGIQUE DES AFFAIRES et mis en place par nos Project Managers . Ce certificat atteste que l’Entreprise suit des lignes directrices professionnelles, modernes, pratiques et efficaces orientées vers l'Excellence et les objectifs de l’Entreprise et de l'Entrepreneur. Plusieurs de nos clients utilisent déjà ce label dans leurs communications commerciales et leur image corporative.